Shërbimet

Back Office

Back Office i referohet departamenteve mbështetëse të një biznesi që janë përgjegjës për detyrat administrative

Chat

“Chat” i referohet një lloji të komunikimit në kohë reale që zhvillohet përmes internetit ose rrjeteve të tjera kompjuterike

Live Chat

Live Chat i referohet një kanali komunikimi në kohë reale, të bazuar në tekst, midis një klienti dhe një kompanie ose organizate

Qëndër Telefonie

Qendra e thirrjeve është një zyrë e centralizuar që përdoret për qëllimin e pranimit dhe transmetimit të një vëllimi të madh thirrjesh

Email

Shërbimi e-mail i referohet një sistemi ose shërbimi që u mundëson përdoruesve të dërgojnë dhe të marrin mesazhe elektronike

Konsulencë

Konsulentët punojnë me klientët për të vlerësuar nevojat e tyre, për të analizuar të dhënat dhe për të rekomanduar zgjidhje

Mbështetje

Suporti i referohet ofrimit të ndihmës dhe burimeve për individët ose organizatat për t’i ndihmuar ata të zgjidhin problemet